Saturday, 12 January 2013

Pinjaman Berlebihan dan BANKRAP

Pinjaman Berlebihan boleh mengakibatkan BANKRAP

Memohon pinjaman telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita dalam masyarakat moden. Pinjaman peribadi, pinjaman tanpa cagaran, pinjaman bercagar, kad kredit, pinjaman kereta, pinjaman perumahan dan pelbagai keseluruhan kemudahan kredit yang boleh didapati di sekeliling kita. Dalam artikel ini kita cuba untuk menyentuh permukaan muflis dan lihat apakah punca dan kesannya.

Apa itu muflis ?

Ia adalah status sah yang dikenakan oleh satu perintah mahkaman atas seseprang yanh tidak membayar balik hutang atau pinjaman. Seseorang itu bankrap apabila dia telah disahkan oleh perintah mahkamah, mungkin disebabkan oleh (i) pemberi pinjaman memulakan prosiding kebankrapan dengan megemukakan petisyen pemiutang, atau (ii) seseorang secara sukarela meminta pengesahan bankrap atas ketidakmampuannya untuk membayar balik jumlah pinjaman yang telah dia ambil.

Angka kebankrapan kerana pinjaman tidak terbayar:

Tahun
Jumlah orang kena BANKRAP
2008
13,855
2009
16,228
2010
18,119
2011
19.167
2012
19,575

Umur berbanding muflis

Umur
Jumlah warga kena BANKRAP
< 25
2.499
25-34
5,698
35-44
7,164
44-54
3,970
>55
130

Kira-kira 0.067% daripada jumlah populasi 29.1 juta orang di Malaysia yang disahkan bankrap dalam setahun. Dalam terma yang peratusan, angka 0.067% mungkin tidak kelihatan teruk. Apakah anda akan merasa hairan jika ia bermakna juga setiap hari ada 53 orang di Malaysia yang kena bankrap oleh perintahan mahkamah. Dan lebih hairan lagi, semua ini kerana ketidakmampuannya membayar balik hanya dengan sejumlah pinjaman RM30,001 dan keatas daripada membuat pinjaman dengan sesorang atau syarikat memulakan prosiding kebankrapan terhdapa anda.

Kesan yang buruk bila anda secara rasminya disahkan bankrap

 • Aset dan harta milik: Secara automatic, asset dan harta milik anda adalah hak Ketua Pengarah Insolvensi (DGI), yang bertanggungjawan menjual dan mengagihkan hasilnya kepada para pemberi pinjaman anda.
 • Akaun perbankan: Semua akaun bank anda akan dibekukan. Namum anda boleh membuka akaun baru atau mengguna akaun sedia ada bagi memasukkan gaji anda atau sebarang keuntungan yang diperolehi, itu jika dibenarkan oleh DGI.
 • Hak usahawan: Anda tidak boleh lagi memulakan atau meneruskan perniagaan sendiri atau secara perkongsian, dan anda tidak dibenarkan bekerja dalam perniagaan saudara mara tanpa kebenaran DGI atau mahkamah.
 • Perjalanan luar negeri: Anda tidak boleh berjalan ke kuar negeri kecuali anda mendapatkan kebenaran tertulis daripada Ketua Pengarah Insolvensi (DGI) atau dapatkan perintah mahkaman yang membenarkan anda ke luar negeri.
 • Had kad kredit: Tidak boleh mengguna kad kredit.
 • Jawatan Pengarah: Anda tidak boleh lagi bertindak sebagai Pengarah atau Pengurusan syarikat kecuali anda mendapatkan kebenaran daripada DGi atau mahkamah.

Perkara lain-lain yang anda tidak boleh buat apabila anda BANKRAP:

 • Memegang jawatan ahli parlimen
 • Memegang jawatan awam
 • Bekerja dalam profesion tertenu, contohnya dalam bidang penguam, akauntan, penyelesai, jurukur bahan dan lain lain
 • Memegang jawatan tertentu dalam badan berkanun, persatuan atau organnisasi berdaftar
 • Mengguna hak anda dibawah perundangan tertentu
 • Mengambil sebarang tindakan tanpa selain daripada tindakan bagi ganti rugi berkaitan kecederaan kepada diri sendiri


Fakta-fakta lain

 • Anda boleh menjadi bankrap tanpa disedar. Katakana kertas atau surat guaman gagal sampai kepada anda (kerana anda tidak mengemaskini alamat surat-menyurat) dan sebarang prosedur perkhidmatan gentian lanjutan (contoh iklan suratkhabar) yang tidak disedari anda; prosiding guaman boleh berlaku tanpa pengetahuan anda.
 • Anda boleh bankrap kerana kemurahan hati anda. Jika anda seorang penjamin pinjaman perniagaan atau perniagaan, makan pemberi pemberi pinjaman akan mencari anda jika mereka gagal mendapatkan bayaran dari peminjam.

Sebab-sebab kebankrapan di Malaysia:Penyebab-penyebab
Peratusan
Pinjaman Kereta
25%
Pinjaman Peribadi
13%
Pinjaman Perumahan
13%
Pinjaman Perniagaan
12&
Penjamin-penjamin Korporat
5%
Penjamin-penjamin Peribadi
5%
Hutang Kad Kredit
5%
Hutang Tax Pendapatan
1%
Lain-lain
21%

Nak keluar dar kebankrapan bukan mudah. Anda sangka keluar dari kebankrapan mudah? Sedikit pun tidak kerana tiada pelepasan automatic. Anda diperlukan melaku beberapa langkah:
 1. Membuat permohonan dengan mahkamah bagi pembatalan status kebankrapan. Anda hanya boleh membuat demikian bila sejumlah pinjaman anda telah dibayar penuh, atau anda mempunyai sebab-sebab ternikal kenapa anda tidak patut disahkan bankrap.
 2. Membuat permohonan dengan mahkamah untuk pelepasan daripada mahkamah. Ini tertakluk syarat-syarat ketat yang perlu dipenuhi dan juga saranan daripada Jabatan Insolvensi.
 3. Membuat permohonan dengan DGI bagi pelepasan di bawah Seksyen 33A Akta Kebankrapan 1967. Hanya boleh dilakukan 5 tahun selepas tarikh kena kebankrapan. Ini juga tertakluk kepada saranan DGI berdasarkan kirteria yang ketat, seperti kelakukan, kerjasamaan, penyebab kebankrapan, umur anda dan lain-lain.

Sebanyak 84% kes kebankrapan adalah berkaitan dengan pinjaman. Anda 25% daripada sejumlah ini disebabkan oleh tunggakan pinjaman kereta. Fakta reality bagi warga Malaysia, adalah berbaloi bankrap untuk sebuah keretra, walaupun ia kerta yang sangat bagus. 10% daripada kes kebankrapan melibatkan menjadi penjamin pinjaman. 5% kebankrapan disebabkan oleh hutang kad kredit. Mungkin kerana hanya 47% pemegang kad kredit membayar penuh kad kredit mereka dan 18% memilih bayaran menima setiap bulan.

Bagaimana untuk mengelak kebankrapan:

 • Jangan ambil pinjaman atau guna kad kredit untuk pembelian diluar kemampuan anda.
 • Jangan menjadi penjamin 
 • Jangan simpan semua sumber wang anda dalam satu pelabauran yang berisiko tinggi. Asingkan wang anda dalam beberapa aset.
 • Bayar tax pendapatan anda.
 • Jangan terlibat dalam perniagaan yang anda tidak tahu apa-apa.

Apakah anda sedang meghadapi kemungkinan kebankrapan: 

 • Berunding dengan pemberi pinjaman adna untuk pelangsaian hutanh. Apabila seseorang bankrap, ia juga membawa banyak kesan tidak baik kepada para pemberi pinjaman anda.
 • Dapatkan bantuan professional dari AKPK. AKPK adalah agensi yang diwujudkan untuk membantu wara Malaysia mengawal masalah kewangan mereka dan menguruskan hutang mereka dengan bank-bank yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Maklumat lanjut mengenai AKPK boleh didapati di www.akpk.org.my .
 • Leveraj ke atas asset anda. Apakah anda mempunyai asset yang boleh dijual untuk memnayar balik sejumlah pinjaman yang telah anda ambil. Jika ada, sila ambil keputusan untuk menjualnya untuk memnayar balik sejumlah pinjaman anda supaya mengelak daripada kebankrapan.
 • JIka semuanya gagal, sila dapatkan bantuan daripada keluarga dan rakan-rakan.

Menjadi bankrap bukan perkara yang remah. Ia bukan satu penyelesaian mahupun mekanisme untuk elak dari dipenjarakan bagi menyelesaikan isu tidak bayar balik pinjaman yang anda telah tandatangani. Tamai orang percaya yang hanya 5 tahun yang diperlukan untuk keluar dari kebankrapan dan melangsaikan masalah hutang mereka, tapi kebenarannya bukan mudah segutu, kerana pelepasan dari bankrapan bukan lah automatic.

Tambahan pula, 5 tahun  boleh menyebabkan kerosakan yang tidaj dapat dibayangkan kepada reputai, kelayakan perniagaan dan kemajuan peribadi seseorang disebabkan kenegatifan yang berkaitan dengan bankrap.

Kebankrapan tidak berlaku semalaman. Seseorang boleh elakkaannya daripada masalah kebankrapan jika dia sentiasa bersikap bertanggungjawan dan pengeluaran kewangannya dengan baik, dan jangan ambil pinjaman atas keperluan, dan memohon pinjaman yang anda perlukan atas keperluan.