Tuesday, 2 July 2013

Public Service Announcement Presented By MBSB : PERWIRA

Sebagai penghormatan kepada wira-wira kita.
Dia, seorang perwira di hati, yang kekal menjadi kebanggaan pertiwi. Demi Malaysia, Negara yang Tercinta.
Daripada MBSB, pembiayaan kewangan Anda